Bánh, chén cước, cán mặt bằng
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Bánh, chén cước, cán mặt bằng
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Bánh cước
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Bánh cước
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Chén cước không ốc, có ốc
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 

   

 

 Cán mặt bằng mini kiểu dĩa, chén
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Dĩa cước có ốc, không ốc
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Trục cước nylon cát
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Cán mặt bằng
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
Cán mặt bằng kiểu cây, dĩa, chén
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 


 

 

 

 

 Cán mặt bằng kiểu dĩa
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Cán mặt bằng kiểu cây
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Chén cước xoắn có ốc, không ốc
(sắt, thép, thau, inox, nylon cát,...)
 Cước nylon cát
(Sand nylon wires)
 Cước nylon cát
(Sand nylon wires)


BÁNH CƯỚC, CHÉN CƯỚC !


CTY TNHH TM - DV NGUYỄN NGỌC
Địa chỉ: 46 - 48 Trịnh Hoài Đức P.13 - Q.5 - TP.HCM
Điện thoại: (028).38.537.497 - (028).38.548.538 - 0938.261.126 (Mr.Nhựt)
Email: ngocnhut0612@yahoo.com - nandn_store@yahoo.com
Tài khoản ngân hàng: 6220.205.175.651 (Agribank) - 240.382.39 (NH ACB)