Keo Bujo
 Keo P-66, keo P-60, keo P-50
Keo P-66, keo P-60, keo P-50
 Keo Suc Bond 3300H
 Keo sữa ATM
 

 
 

 

 

Keo sữa Bujo
 Keo TV
 Keo ron ADB, X'traseal, RTV, Sparko, Attapex,...  Keo dán tổng hợp
 Keo 502
 

 

 

 

 
 Keo X-66
Keo A-99
 Keo AB
 Keo ron Sparko
 Keo V-66
 

 

 

 

 

 Keo AB nắn
 Keo AB Epoxy 511
 Keo (502)
 Keo AB OCI
 Keo AB Thailand
 

 

 

 

 

 Keo AB Hardex
 Keo dán chuột miếng
 Keo dán sắt Thailand
 Keo ron ADB
 Keo ron Nipus
 

 

 


 

 

Keo ron X'traseal Keo sữa PVA
  Keo cây, silicone cây  Keo (502) Thuận Phong
 Keo dán MXLOC
 

 

 

 
 

 MXLOC 38
 MXLOC 43
 MXLOC 577
 Keo dán đá Teeniax
 Keo Greco

KEO CÔNG NGHIỆP !


CTY TNHH TM - DV NGUYỄN NGỌC
Địa chỉ: 46 - 48 Trịnh Hoài Đức P.13 - Q.5 - TP.HCM
Điện thoại: (028).38.537.497 - (028).38.548.538 - 0938.261.126 (Mr.Nhựt)
Email: ngocnhut0612@yahoo.com - nandn_store@yahoo.com
Tài khoản ngân hàng: 6220.205.175.651 (Agribank) - 240.382.39 (NH ACB)