Keo AB nắn
 Keo 502
 Keo ron ADB
 Keo ron Sparko
 Keo AB Thailand
  

 

 

 

 Keo 502  Keo AB Thailand Alteco
 Keo AB OCI, Thailand, Five,...
 Keo dán sắt Thailand
 Keo cây, silicone cây,...
 

 

 
 
 
Keo ron Sparko, ADB, Nipus,...
 Keo dán ron Attapex  Keo ron tổng hợp  Keo 502 Thuận Phong
 Keo AB Hardex
 


 

 

 
 
Keo bẫy chuột
 Keo ron Nipus
 Keo AB Epoxy 511  Keo ron X'traseal  Keo X-66
 


 

 

 

 

 Keo dán MXLOC
 MXLOC 38
 MXLOC 43
 MXLOC 577
 Keo dán đá Teeniax

KEO DÁN TỔNG HỢP !


CTY TNHH TM - DV NGUYỄN NGỌC
Địa chỉ: 46 - 48 Trịnh Hoài Đức P.13 - Q.5 - TP.HCM
Điện thoại: (028).38.537.497 - (028).38.548.538 - 0938.261.126 (Mr.Nhựt)
Email: ngocnhut0612@yahoo.com - nandn_store@yahoo.com
Tài khoản ngân hàng: 6220.205.175.651 (Agribank) - 240.382.39 (NH ACB)