BGK 7000 PRO
 GAS 11-21 PRO
 GBG 6 PRO
 GBG 8 PRO
 GBH 2-18 RE PRO
 


 

 

 

 

 GBH 2-20 DRE PRO
 GBH 2-23 RE PRO
 GBH 2-23 REA PRO
 GBH 2-26 DFR PRO
 GBH 2-26 DRE PRO
 

 

 

 

 


 GBH 2-28 DV PRO
 GBH 3-28 DRE PRO
 GBH 4-32 DFR PRO
 GBH 5-38 D PRO
 GBH 7-46 DE PRO
 


 

 

 

 

 GBH 36 V-LI PRO
 GBL 800 E PRO
 GBM 6 RE PRO
 GBM 10 RE PRO
 GBM 13 HRE PRO
 

 

 

 

 

 GBM 13 RE PRO
 GBM 32-24 PRO
 GBM 600 PRO
 GMB 1000 RE PRO
 GBS 74 A PRO
 

 

 

 

 

 GCM 10 M PRO
 GCO 2000 PRO
 GDM 13-34 PRO
 GDR 1080 LI PRO
 GEX 125-1 AE PRO
 

 

 

 

 

 GGS 6 S PRO
 GGS 28 LC PRO
 GHG 600-3 PRO
 GHG 630 DCE PRO
 GHO 10-82 PRO
 

 

 

 

 

 GKP 200 CE PRO
 GKS 190 PRO
 GKS 235 PRO
 GMR 1 PRO
 GNA 2.0 PRO
 

 

 

 

 

 GPO 12 CE PRO
 GSA 1100 E PRO
 GSB 10 RE PRO
 GSB 10.8-2 LI PRO
 GSB 13 RE PRO
 

 

 

 

 

 GSB 16 RE PRO
 GSB 1300 RE PRO
 GSC 2.8 PRO
 GSG 300 PRO
 GSH 3 E PRO
 

 

 

 

 

 GSH 5 HEX PRO
 GSH 5 MAX PRO
 GSH 11 E PRO
 GSH 16-30 PRO
 GSR 6-45 TE PRO
 


 

 

 

 

 GSR 9.6-2 PRO
GSR 12-2 PRO
GSR 14.4-2 PRO
 GSR 1080 LI PRO
GSR 1440 LI PRO
 

 

 

 

 

 GSR 1800 PRO
 GSS 230 PRO
 GST 25 M PRO
 GST 65 E PRO
 GST 80 PBE PRO
 

 

 

 

 

 GWS 5-100 PRO
 GWS 6-100 PRO
 GWS 7-100 T PRO
 GWS 7-100 PRO
 GWS 7-125 PRO
 


 
 
 


 

 GWS 8-100 CE PRO
 GWS 8-125 C PRO
 GWS 12-125 CI PRO
 GWS 15-125 CI PRO
 GWS 15-125 CIH PRO
 

 

 

 

 

 GWS 15-150 CI PRO
 GWS 20-180 PRO
 GWS 20-230 PRO
 GWS 22-180
 IXO III 3.6 V-LI PRO

THIẾT BỊ ĐIỆN CẦM TAY BOSCH !


CTY TNHH TM - DV NGUYỄN NGỌC
Địa chỉ: 46 - 48 Trịnh Hoài Đức P.13 - Q.5 - TP.HCM
Điện thoại: (028).38.537.497 - (028).38.548.538 - 0938.261.126 (Mr.Nhựt)
Email: ngocnhut0612@yahoo.com - nandn_store@yahoo.com
Tài khoản ngân hàng: 6220.205.175.651 (Agribank) - 240.382.39 (NH ACB)