906 H
 906  2414 NB
 3600 H
 3612 BR
 

 

 

 

 

 3612
 4100 NB
 4100 NH
 4140  4304
 

 

 

 

 

 4326  4327  4328  4350 CT
 5016 B
 

 

 

 

 

 5806 B
 6016  6271 DWE
 6281 DWE
 6411
 

 

 

 

 

 6412  6413  6723 DW
 6821  6905 H
 

 

 

 

 

 9015 B
 9067  9105  9227 C
 9403
 

 

 

 

 

 9500 NB
 9553 B
 9553 NB
 9556 HN
 9558 HN
 


 

 

 

 

 9910  BO 4540
 BO 4901
 DCS 4610
 DF 030 DWE
 

 

 

 

 

 GA 4030
 GA 5010
 GA 5020
 GA 6010
 GA 6020
 

 

 

 

 

 GA 7020
 GA 9020
 GA 9030
 GB 602
 GB 801
 

 

 

 

 

 GD 0600
 GD 0601
 GV 6010
 GV 7000
 HG 6003
 


 

 

 

 

 HM 0810
 HM 0810 T
 HM 1201
 HM 1306
 HM 1810
 

 

 

 

 

 HP 1630
 HP 2050
 HP 2051
 HR 2010
 HR 2230
 


 

 

 

 

 HR 2300
 HR 2460
 HR 2470
 HR 2600
 HR 2601
 

 

 

 

 

 HR 2611 F
 HR 3530
 HR 4030 C
 HR 4511 C
 HW 102
 


 

 

 

 

 JR 3050 T
 JS 3200
 JS 3201
 KP 0800 X
 LS 1018 L
 

 

 

 

 

 LS 1030 N
 LS 1040
 MLT 100
 N 3701
 N 5900 B
 


 

 

 

 

 N 1900 B
 TD 0100
 TD 0101 F
 TW 0200
 TW 1000
 

 

     
 UB 1101
 UT 1305
     

THIẾT BỊ ĐIỆN CẦM TAY MAKITA !


CTY TNHH TM - DV NGUYỄN NGỌC
Địa chỉ: 46 - 48 Trịnh Hoài Đức P.13 - Q.5 - TP.HCM
Điện thoại: (028).38.537.497 - (028).38.548.538 - 0938.261.126 (Mr.Nhựt)
Email: ngocnhut0612@yahoo.com - nandn_store@yahoo.com
Tài khoản ngân hàng: 6220.205.175.651 (Agribank) - 240.382.39 (NH ACB)